Smykový nakladač LOCUST 752 3x

Smykový nakladač LOCUST 752

                    Nosnost (kg)    750

                  Provozní nosnost (kg) : 3180

                   Výsypná výška (kg)  3250 (2610)mm

                  Bod přetížení (kg) 1500