Zvolte profesionály. Vše přepravíme, kam potřebujete. Vyberte si dle Vašich požadavků z našeho vozového parku a neváhejte nás kontaktovat.

Co děláme:

– zemní a jeřábnické práce
– dovoz vybraných stavebních materiálů včetně obstarání
– odvoz odpadů a sutí včetně depozice na skládkách
– odvoz zeminy
– odvoz směsného a komunálního odpadu
– odvoz domovního odpadu
– odvoz dřeva, listí, trávy, větví
– nabízíme možnost dlouhodobého pronájmu kontejnerů
– výkopy základů a základových pásů
– výkopy bazénů, jímek
– terénní úpravy rovinných i svažitých terénů
– nakládání a převoz zeminy a jiných materiálů
– výkopové a zahrnovací práce
– hloubení rýh pro inženýrské sítě
– demolice objektů
– výstavba zpevněných ploch a komunikací
– zimní údržba komunikací
– jiné zemní či výkopové práce
– výkopy pro inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace)
– uložení zeminy

vozový park